Förord

Laga skifte i Finnekumla by, Rångedala socken

Fram till omkring §33 är detta dokument en sammanfattande text, om än kryddad med citat, som upptar det som av sammanställaren uppfattas som intressant. Vissa paragrafer beskriver endast kortfattat deras art. Efter paragraf 33 följer en ordagrann avskrift.
I vissa delar kan modern stavning ha använts vid utskriften av texten, men i merparten av den ordagranna avskriften har även stavningen bibehållits.
Vissa paragrafer har kommenterats. Dokument och kartor finns att tillgå under “Historiska kartor” på Lantmäteriverkets hemsida. Undertecknad har dock haft privilegiet att för avskrift kunna sitta med en riktig bok, en afskrift av skifteshandlingarna som finns kvar i Finnekumla by.

Klicka på rubrikerna här ovan, för att komma till laga skiftes-dokumenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *